Eğitim Komitesi 2021 Yılı 2.Olağan Toplantısı
29 Haziran 2021

EĞİTİM KOMİTESİ 2021 YILI 2.OLAĞAN TOPLANTISI

Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Verimlilik, Kalite ve Akreditasyon Dairesi Başkanlığı Sağlıkta kalite standartları kapsamında kurumumuzda, hasta ve çalışan güvenliği ile hasta / çalışan memnuniyetinin sağlanması, nitelikli sağlık hizmeti vermek amacıyla etkin, etkili, zamanında ve hakkaniyet çerçevesinde hizmet sunulması hedeflenmektedir.

         Bu kapsamında ‘Eğitim Komitesi’ 05.05.2021 tarihinde Hastanemiz Başhekim Yardımcısı Dr. Metin ARSLAN başkanlığında toplanmıştır.

Eğitim Komitesinde; aşağıda bulunan konu başlıkları çerçevesinde kararlar alınmıştır;

1.     Sağlıkta Hizmet Kalite Standartları Eğitimi

2.     Hizmet İçi Eğitimler

3.     Uyum Eğitimleri

4.     Hastalara Yönelik Eğitimler