Tesis Güvenliği Komitesi 2020 Yılı 3.Olağan Toplantısı
07 Ocak 2021

TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ 2020 YILI 3.OLAĞAN TOPLANTISI

Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Verimlilik, Kalite ve Akreditasyon Dairesi Başkanlığı Sağlıkta kalite standartları kapsamında kurumumuzda, hasta ve çalışan güvenliği ile hasta / çalışan memnuniyetinin sağlanması, nitelikli sağlık hizmeti vermek amacıyla etkin, etkili, zamanında ve hakkaniyet çerçevesinde hizmet sunulması hedeflenmektedir.

Bu kapsamda; Hastanemiz İdari ve Mali İşler Müdürü Mustafa SERBES / Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü Nesrin AYDEMİR başkanlığında aşağıda belirtilen konu başlıkları çerçevesinde 12.11.2020 tarihinde ‘Tesis Güvenliği Komitesi 2020 Yılı 3. Olağan Toplantısı’ yapılmıştır.

1)    Bina turlarında elde edilen verilerin değerlendirilmesi

2)    Hastane alt yapı güvenliğinin sağlanması (sistem, cihaz, asansör, trafo, klima, şebeke vb.)

3)    Kurumda can ve mal güvenliğinin sağlanması çalışmaları,

4)    Acil ve afet yönetimi çalışmaları

5)    Atık yönetimi çalışmaları

6)    Tıbbi cihaz bakım, onarım ve kalibrasyon planlamaları ve çalışmaları

7)    Tehlikeli maddelerin yönetimi çalışmaları

8)    Hasta ve çalışan güvenliğinin tesis güvenliği ile ilgili maddelerinin değerlendirilmesi

9)    Enfeksiyon kontrolü ile ilgili çalışmaların değerlendirilmesi

10)Taşeron firma (hizmet alımı) hizmetlerinin değerlendirilmesi

11)Tesis Güvenliği Eğitimleri (yangın, afet, acil durum vb) değerlendirilmesi