Hasta Güvenliği Komitesi
28 Ağustos 2023

HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTE ÜYELERİ:     
Prof. Dr. Ali KOCATAŞ (Başhekim ) (Başkan)
Doç.Dr.Bilal ÇUĞLAN (Başhekim Yardımcısı)
Demet YURTSEVER (Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü)
Nesrin AYDEMİR (Destek ve Kalite Müdürü)
Asiye TAN (Müdür Yardımcısı)
Doç.Dr. Murat AKARSU (İç Hastalıkları Eğitim Görevlisi)
Doç.Dr.Serhan YILMAZ (Genel Cerrahi Kliniği İdari Sorumlu Hekim)
Doç.Dr.Ayça Sultan ŞAHİN (Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı)
Uz.Dr.Sevim YAVAŞ (Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı)
Uzm.Dr.Selen Zeliha MART KÖMÜRCÜ (Mikrobiyoloji Uzmanı) 
Uzm.Dr.Mahmure ARSLAN (Tıbbi Biyokimya Uzmanı)
Süleyman TOPUZ (Destek ve Kalite Koordinatörü)
Muhammed ALTINTAŞ (Sorumlu Laboratuvar Teknikeri)
Banu ÖZCAN (Transfüzyon Sorumlu Hemşire)
Özlem YÜCA (Enfeksiyon Hemşiresi)
Esra VARLI (Sağlık Fizikçisi)
Gülden GÜRSOY (Eczacı)
Burak YAVUZ  (Bilgi İşlem Sorumlusu)
Sevda BUĞDAYCI (Anestezi ve Reanimasyon YBÜ Bölüm Kalite Sorumlusu)
Seda KORKUT ( Radyoloji Ünitesi Bölüm Kalite Sorumlusu)
Beyza ZEREY (Çocuk Acil Bölüm Kalite Sorumlusu)
Mümine MUTLU (Hizmet İçi Eğitim Hemşiresi)
Nuray DAZ (Ameliyathane Bölüm Kalite Sorumlusu)
Atiye TAVUS ARSLAN (Kadın Hast. ve Doğum-2 Kliniği Bölüm Kalite Sorumlusu)
Abdullah KEY (Erişkin Acil Bölüm Kalite Sorumlusu)
Tuğba GÜLER (Kalite Yönetim Birim Çalışanı)

Hasta Güvenliği Komitesinin Görev Alanları Asgari:
1.     Hastaların doğru kimliklendirilmesi,
2.     Çalışanlar arasında etkili iletişim ortamının sağlanması
3.     İlaç güvenliğinin sağlanması,
4.     Radyasyon güvenliğinin sağlanması,
5.     Düşmelerden kaynaklanan risklerin azaltılması,
6.     Güvenli cerrahi uygulamalarının sağlanması,
7.     Tıbbi cihaz güvenliğinin sağlanması
8.     Hasta mahremiyetinin sağlanması
9.     Hastaların güvenli transferi
10.   Hasta bilgileri ve kayıtlarının sağlık çalışanları arasında, güvenli bir şekilde devredilmesi,
11.   Bilgi güvenliğinin sağlanması, 
12.   Enfeksiyonların önlenmesi,
13.   Laboratuvarda hasta güvenliğinin sağlanması.