Anesteziyoloji ve Reanimasyon
01 Mart 2018

Anesteziyoloji ve Reanimasyon kliniği; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman sağlık uygulama ve araştırma merkezinde hastalara hizmet ve öğrencilere eğitim imkânı sağlamaktadır. Klinik olarak 16 ameliyathane ve doğumhane’de, 37 yataklı yoğun bakım’da, Algoloji’de ve ayrıca birçok klinik için dış anestezide hizmet verilmektedir. 
Her ne kadar hizmet kısmı görünür planda olsa da bölümümüz eğitim kısmında da yoğun gayret sarf etmektedir. Eğitim olarak Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanlık eğitimi verilmektedir. Ayrıca Tıp Fakültesi için Anesteziyoloji ve Reanimasyon stajı ve Sağlık Hizmetleri Anestezi Bölümü için tüm eğitimler için altyapı sağlanmaktadır. 
Bölümümüzde hal-i hazırda 2 profesör, 1 başasistan, 12 uzman, 16 uzmanlık öğrencisi, 37 Anestezi teknisyen ve teknikeri,  45 yoğun bakım hemşiresi, 10 yoğun bakım portörü ve 2 yoğun bakım temizlik personeli ile hizmet verilmektedir. Bölümümüz hal-i hazırda eğitim sorumlusu olarak Prof. Dr. Ziya SALİHOĞLU ve idari sorumlu olarak Prof. Dr. Abdurrahim Derbent  tarafından yönetilmektedir.
Ameliyathane mesleğimizin esas alanını teşkil eder. Cerrahi birimler tarafından endikasyonu konan hastaların operasyonlarının güvenli bir şeklide gerçekleştirilebilmesi sağlanır. Hastanemizde transplantasyon hariç her türlü vaka ve her türlü hasta grubu operasyona alınmaktadır. Operasyon güvenliği için gerekli girişimler ve işlemler son teknoloji eşliğinde yapılmaktadır. Günlük yaklaşık 80-100 senede 120.000 hastanın güvenle ameliyat olması sağlanmaktadır. Ameliyathane koordinasyonu Prof. Dr. Abdurrahim Derbent ve Prof. Dr. Ziya Salihoğlu tarafından sağlanmaktadır.
Yoğun bakım alanı Türkiye’de neredeyse tamamen bölümümüz tarafından idare edilmektedir. Biz de bu bağlamda erişkin yoğun bakım ünitesinde 37 yoğun bakım yatağı ile hizmet verilmektedir. Yoğun bakım ünitemiz Reanimasyon konsepti içinde genel durumu kötü hastalarla ilgilenirken ayrıca postoperatif bakım konsepti ile hizmet vermektedir. Ayrıca Yoğun Bakım koordinasyonu da Bölümümüz öğretim üyelerinden Prof. Dr. Abdurrahim Derbent, Prof. Dr. Ziya Salihoğlu ve Başasistan Uz. Dr. Ayça Şahin tarafından sağlanmaktadır. Yoğun bakımda bu ekip yan dal ihtisaslı 2 Uz. Dr. (Dr. Murat Ünsel ve Dr. Ebru Kaya ) ile beraber haftanın 7 günü ve 24 saat kesintisiz bir uzman doktor hizmeti verilmektedir. 
Algoloji polikliniğinde ağrı şikayetinin en önde olduğu hastalar için teşhis ve tedavi hizmeti verilmektedir. Günlük ortalama 30 hastanın teşhisi konmakta ve poliklinik şartlarında tedavisi mümkün olan hastaların tedavileri sağlanmakta veya reçete düzenlenmektedir. Ayrıca kliniğimizde ameliyathane şartlarında ağrı ile ilgili her türlü invazif işlemlerde uygulanmaktadır. Algoloji kliniğinde sorumlu olarak Uz. Dr. Tayfun Aldemir çalışmaktadır. Ayrıca algoloji yan dal ihtisaslı bir uzman doktor da (Uz. Dr. Ahmet İlteriş Şentürk) yine hastalara hizmet vermektedir.
Dış anestezi; çocuk hastalar için gerekli tetkiklerin yapılmasına yardımcı olmak için yapılmaktadır. MR, BT, endoskopi ve bronkoskopi için önemlidir. Sadece çocuk hastalar değil aynı zamanda cesaretini tam toplayamayan veya ağrılı işlem geçirecek erişkinler için de geçerlidir.
Uzmanlık eğitimi bölümümüzün temel amaçlarının bir diğeridir. Uzmanlık öğrencilerimize hem anestezi hem de yoğun bakım alanında yoğun bir eğitim verilmektedir. Hasta başı eğitim yanında seminer, toplantı, yayın sunumu, vaka sunumu, mortalite toplantısı gibi yandaş eğitimler de verilmektedir. Temel eğitim 4 yıldır. Sonrasında istenirse yoğun bakım veya algoloji alanlarında yan dal yapabilirler. 16 uzmanlık öğrencisi doktor kliniğimizde aktif olarak çalışmakta olup 2016 ve 2018 yılları arasında 8 doktor eğitimlerini tamamlayıp uzman doktor olmuştur.
Anesteziyoloji ve Reanimasyon stajı ile ilgili hazırlıklar da tamamlanmış olup, hal-i hazırdaki öğrencilerimizin 5. sınıfa ulaşmaları halinde bu eğitim verilecektir. 
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Bölümü, anestezi alanının ara eleman ihtiyacı karşılamak amacıyla kurulmuş bir okuldur. Bu okulun tüm eğitimi bölümümüz öğretim üyeleri tarafından sağlanabilecektir.
Vizyonumuz
Sağlık alanındaki hizmet, eğitim ve araştırma sahalarında anestezi, yoğun bakım ve algoloji alanlarında ulusal ve uluslararası referans kabul edilen bir bölüm olmak ve bunun devamını sağlamak. 
Misyonumuz
Anestezi, yoğun bakım ve algoloji alanlarında hastalara en üst düzeyde ve son teknoloji ile desteklenmiş hizmeti, çalışan memnuniyetini de göz ardı etmeden sunmak ve sunacak uzmanlar, doktorlar ve teknikerler yetiştirerek yüksek standartların üstüne şefkat, sorumluluk bilinci ve etik kurallar dahilinde çıkmalarına rehber olmaktır.