Başvuru Formları
01 Mart 2022

  KONTROL LİSTESİ


1- Tıbbi Cihazlarla Yapılacak Araştırmalar Başvuru Formları


- ARAŞTIRMA PROTOKOLÜ

- BAŞVURU ÜST YAZI ÖRNEĞİ TIBBI CİHAZ
- BGOFDE BULUNMASI GEREKEN ASGARİ BİLGİLER
- GİZLİLİK TAAHHÜTNAMESİ VE YAYIN İZİN BELGESİ
- HELSİNKİ BİLDİRGESİ
- İLGİLİ KLİNİK ONAYI
- IN VİTRO TANI CİHAZLARI İLE YAPILAN DOĞRULAMA ÇALIŞMALARI BAŞVURU FORMU
- KLİNİK ARAŞTIRMALAR BAŞVURU FORMU
- ÖZGEÇMİŞ FORMU
- TEZ AMAÇLI BAŞVURU DİLEKÇESİ ÖN YAZI
- TIBBİ CİHAZ KLİNİK ARAŞTIRMALAR BAŞVURU FORMU
- TIBBİ CİHAZLAR İLE İLGİLİ YAPILAN GÖZLEMSEL ÇALIŞMALAR İÇİN BAŞVURU FORMU
- TIBBİ CİHAZLAR İLE İLGİLİ YAPILAN AKADEMİK AMAÇLI GÖZLEMSEL ÇALIŞMALAR İÇİN BAŞVURU FORMU
BİYOLOJİK MATERYAL TRANSFER FORMU - 1 ADET CD (ARAŞTIRMA DOSYASININ TAMAMI CD'YE YÜKLENEREK TESLİM EDİLECEKTİR.)


2. Akademik Amaçlı Klinik Araştırma Başvuru Formları

- ARAŞTIRMA PROTOKOLÜ
- BAŞKA BİR ETİK KURULA BAŞVURULMADIĞINA DAİR DİLEKÇE
- BAŞVURU DİLEKÇESİ ÖN YAZI
- BGOFDE BULUNMASI GEREKEN ASGARİ BİLGİLER
- BÜTÇE FORMU
- GİZLİLİK TAAHHÜTNAMESİ VE YAYIN İZİN BELGESİ
- HASTA TAKİP FORMU
- HELSİNKİ BİLDİRGESİ
- İLGİLİ KLİNİK ONAYI
- İYİ KLİNİK UYGULAMALAR TAAHHÜTNAMESİ
- KISA ÜRÜN BİLGİSİ (KÜB)
- KLİNİK ARAŞTIRMALAR BAŞVURU FORMU
- LİTERATÜR
- ÖZGEÇMİŞ FORMU
- SİGORTA TAAHHÜTNAMESİ
- TEZ AMAÇLI BAŞVURU DİLEKÇESİ ÖN YAZI
- MALİ TAAHHÜTNAME
- BİYOLOJİK MATERYAL TRANSFER FORMU

- 1 ADET CD (ARAŞTIRMA DOSYASININ TAMAMI CD'YE YÜKLENEREK TESLİM EDİLECEKTİR.)

3. Gözlemsel İlaç Başvuru Formları

- ARAŞTIRMA PROTOKOLÜ
- BAŞKA BİR ETİK KURULA BAŞVURULMADIĞINA DAİR DİLEKÇE
- BAŞVURU DİLEKÇESİ ÖN YAZI
- BGOFDE BULUNMASI GEREKEN ASGARİ BİLGİLER
- BÜTÇE FORMU
- GİZLİLİK TAAHHÜTNAMESİ VE YAYIN İZİN BELGESİ
- GÖZLEMSEL ÇALIŞMA BAŞVURU FORMU
- HASTA TAKİP FORMU
- HELSİNKİ BİLDİRGESİ
- İLGİLİ KLİNİK ONAYI
- İYİ KLİNİK UYGULAMALAR TAAHHÜTNAMESİ
- KISA ÜRÜN BİLGİSİ (KÜB)
- KLİNİK ARAŞTIRMALAR BAŞVURU FORMU
- LİTERATÜR
- ÖZGEÇMİŞ FORMU
- SORUMLU ARAŞTIRICI VE YARDIMCI ARAŞTIRMALAR İÇİN GİZLİLİK TAAHHÜTNAMESİ VE YAYIN İZİN BELGESİ- TEZ AMAÇLI BAŞVURU DİLEKÇESİ ÖN YAZI
- MALİ TAAHHÜTNAME
- BİYOLOJİK MATERYAL TRANSFER FORMU
- 1 ADET CD (ARAŞTIRMA DOSYASININ TAMAMI CD'YE YÜKLENEREK TESLİM EDİLECEKTİR.)

4. Girişimsel Olmayan İlaç Dışı Klinik Araştırmalar Başvuru Formları (ilaç içermeyen kit çalışmaları laboratuvar test çalışmaları ve retrospektif çalışmalar)

- ARAŞTIRMA PROTOKOLÜ
- BAŞKA BİR ETİK KURULA BAŞVURULMADIĞINA DAİR DİLEKÇE
- BAŞVURU DİLEKÇESİ ÖN YAZI
- BGOFDE BULUNMASI GEREKEN ASGARİ BİLGİLER
- BÜTÇE FORMU
- GİZLİLİK TAAHHÜTNAMESİ VE YAYIN İZİN BELGESİ
- GÖZLEMSEL ÇALIŞMA BAŞVURU FORMU
- HELSİNKİ BİLDİRGESİ
- İLGİLİ KLİNİK ONAYI
- İYİ KLİNİK UYGULAMALAR TAAHHÜTNAMESİ
- LİTERATÜR
- ÖZGEÇMİŞ FORMU
- TEZ AMAÇLI BAŞVURU DİLEKÇESİ ÖN YAZI
- MALİ TAAHHÜTNAME
- BİYOLOJİK MATERYAL TRANSFER FORMU
- 1 ADET CD (ARAŞTIRMA DOSYASININ TAMAMI CD'YE YÜKLENEREK TESLİM EDİLECEKTİR.)