Tesis Güvenliği Komitesi 2020 Yılı 1. Olağan Toplantısı
07 Ocak 2021

Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Verimlilik, Kalite ve Akreditasyon Dairesi Başkanlığı Sağlıkta kalite standartları kapsamında kurumumuzda, hasta ve çalışan güvenliği ile hasta / çalışan memnuniyetinin sağlanması, nitelikli sağlık hizmeti vermek amacıyla etkin, etkili, zamanında ve hakkaniyet çerçevesinde hizmet sunulması hedeflenmektedir.

Bu kapsamda; Hastanemiz Başhekim Yardımcısı Dr. Metin ARSLAN başkanlığında aşağıda belirtilen konu başlıkları çerçevesinde ‘Hasta Güvenliği Komitesi 2020 Yılı 1. Olağan Toplantısı’ yapılmıştır.

Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları kapsamında ‘Tesis Güvenliği Komitesi’ 05.02.2020 tarihinde Hastanemiz Başhekim Yrd. Dr. Metin ARSLAN başkanlığında toplanmıştır.

 1. Bina turlarında elde edilen verilerin değerlendirilmesi

 2. Hastane alt yapı güvenliğinin sağlanması (sistem, cihaz, asansör, trafo, klima, şebeke vb.)

 3. Kurumda can ve mal güvenliğinin sağlanması çalışmaları,

 4. Acil ve afet yönetimi çalışmaları

 5. Atık yönetimi çalışmaları

 6. Tıbbi cihaz bakım, onarım ve kalibrasyon planlamaları ve çalışmaları

 7. Tehlikeli maddelerin yönetimi çalışmaları

 8. Hasta ve çalışan güvenliğinin tesis güvenliği ile ilgili maddelerinin değerlendirilmesi

 9. Enfeksiyon kontrolü ile ilgili çalışmaların değerlendirilmesi

 10. Taşeron firma (hizmet alımı) hizmetlerinin değerlendirilmesi

 11. Tesis Güvenliği Eğitimleri (yangın, afet, acil durum vb) değerlendirilmesi

tesis1.jpg
tesis2.jpg