Çocuk Gelişimi Birimi
23 Ocak 2023

Birimimiz  1. katta  4.koridorda Çocuk Gelişimi uzmanları hastalarımıza hizmet vermektedir. Çocuk Ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanları, Çocuk endokrin uzmanları, Çocuk Nöroloji uzmanları, Çocuk Hastalığı uzmanları, Prematüre Polikliniği, Tıbbi Genetik uzmanları, Çocuk Metabolizma uzmanları, Çocuk Hematoloji uzmanları, Gelişimsel pediatri uzmanları  tarafından yönlendirilen hastalara bakılmaktadır.

Yukarıda belirtilen uzmanlarımızın yönlendirilmesi olmadan resmi kayıt açılamamakta ve hasta bakılamamaktadır.

ÇOCUK GELİŞİMİ BİRİMİ

Hastanemizin Çocuk Gelişim Biriminde 4 Çocuk Gelişim Uzmanı görev yapmaktadır. Birimimize Uzman Hekimlerce yönlendirilen 0-18 yaş arasındaki çocukların ‘’zihinsel, dil, motor, öz bakım, sosyal ve duygusal gelişim’’ alanları, gelişimsel/psikometrik testler, gözlem ve aile görüşmesi gibi tekniklerle değerlendirilir. Uyguladığımız testler:

Ankara Gelişim Tarama Envanteri: 0-6 yaş arasındaki çocukların Dil-Bilişsel, İnce Motor, Kaba Motor, Sosyal-Özbakım becerilerini ölçen ve genel gelişim düzeyini bildiren bir testtir.

Denver II Gelişimsel Tarama Testi: 0 -6 yaş 6 ay arasındaki çocukların Kişisel Sosyal, İnce Motor, Dil, Kaba Motor becerilerini ölçen, Gelişimsel Çocuk Nörolojisi Uzmanlarınca standardize edilmiş bir gelişim testidir.

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi: 5 yaş 6 ay – 6 yaş arasındaki çocukların ilkokula uygunluklarını ölçen 100 itemlik bir testtir, zeka testi değildir.

M- Chat/ Değiştirilmiş Erken Çocukluk Otizm Tarama Ölçeği: 18 – 30/36 ay arasındaki çocuklara uygulanır, Yaygın Gelişimsel Bozukluk şüphesi olup olmadığını değerlendirir.

Stanford Binet Zeka Testi: yaş aralığı, 2-16 yaşlarıdır. En küçük 2 yaşına girmiş çocuklar en büyük ise 16 yaşını bitirmemiş çocuklara uygulanabilir. Toplam 30 alt test çeşitli yaş aralıklarında uygulanmaktadır. Bireylerin zihinsel performanslarını belirlemek amacıyla uygulanan bireysel zekâ testidir.

Ankara Artikülasyon Testi (AAT):AAT, 2-12 yaş aralığındaki çocukların Türkçe' de yer alan sesbirimlere ilişkin edinim boyutunu değerlendiren, geçerliği ve güvenirliği bulunan standardize bir testtir. Ankara Artikülasyon Testi, 53 sözcüğün isimlendirildiği 47 renkli resimden oluşmaktadır.

 

Peabody  Resim  Kelime Testi:Çocuklarda alıcı dil becerilerini, kelime dağarcığını ve resimlerle kelime (kavram) gelişimini belirlemek için kullanılan bir performans testidir. 2-12 yaş arasındaki çocuklara uygulanır.

 

Aile danışmanlığı yapılan konular:

Gecikmiş konuşma, ses bozuklukları, kekemelik gibi dil gelişimi problemleri,

Kural koyma, sınır belirleme, günlük rutin program oluşturma,

Dikkat dağınıklığı, konsantrasyon problemleri,Aşırı hareketlilik

Gelişim geriliği, zihinsel gerilikler,

Öğrenme güçlükleri,

Öfke nöbetleri, karşı gelme davranışları, inatçılık, saldırganlık, vb. uyum problemleri,

Boşanmış aile ve çocuğun sosyal duygusal uyum sağlama süreci,

Kaygı ve korkular,

Parmak emme-tırnak yeme, saç çekme vb,

Alt ıslatma (Enürezis),

Dışkı kaçırma (Enkoprezis),

Çocukluk dönemi mastürbasyonu,

Kardeş kıskançlığı

Yemek yeme, sofra düzeni,

Uyku düzeni,

Tuvalet alışkanlığının kazanım süreci ve yaşanabilecek problemlere uygun çözümler.

Uygulanan testler ve yapılan aile görüşmeler sonucunda normal gelişim gösteren ve gelişim geriliği olan çocuklarda değişen performans, ilgi ve gereksinimlerini belirlemek amacıyla gelişimleri belirli aralıklarla izlenir.

Çocuğun gelişimine uygun ortamın hazırlanmasında aile ya da çocuğun bakımını üstlenen kişiler bilgilendirilir. Çocuğun gelişimini olumlu ya da olumsuz etkileyebilecek çevresel koşullar incelenir. Gelişimi en üst düzeyde destekleyici koşulların oluşturulmasında öneriler sunulur. 

Sağlıklı ve güvenli oyuncak, oyun, yazılı materyal gibi çocukların gelişimlerini destekleyici materyallerin tasarlanmasına danışmanlık yapılır. Uygun materyal seçiminde ailelere öneriler sunulur. 

Çocuk Merkezli Oyun Terapisi Nedir?

Oyun, çocuğun kendini ifade etmeyi tercih ettiği dildir. Çocuk oyunla hayatın provasını yapar ve yaşamı deneyimler. Günlük yaşamda çocuk kelimelerle kendini ifade etmeyi bilmediği için bilinç ve bilinç dışını metaforlarla ifade eder. Çözülmemiş duyguları dışa vurmak için yollar bulur. Bizim amacımız zamanla çocuğu, çocuğun dili olan oyunla ifade etmesini sağlamaktır. Çocuğa sistematik oyun etkileşimlerini, terapötik bir ilişki bağlamında kullanıp duygusal okuryazarlık kazandırırız. Çocuklara anlayış, kabul ve güvenin olduğu yapılandırılmış bir alan sağlandığında, çocuğun sorunları üzerinde kendi kendine yeterlilik kazanabilme yetisi oluşur. Terapi esnasında çocuk kendi eylemlerinin sonucu üzerinde kontrolününolduğunu öğrendiğinde içsel kontrol ve öz değer geliştirip daha iyi kararlar almaya başlar. Terapide 3-12 yaş arasındaki çocuklarla, ortalama olarak 10-20 haftalık zaman diliminde ve haftada bir terapi verilerek birçok farklı konu çalışılmaktadır. Oyun terapisi Çocuk Gelişim Birimi tarafından çocuk gelişim uzmanlarınca(Birimimizde iki çocuk gelişim uzmanı tarafından oyun terapisi verilmektedir) yapılır.Çocuğunuzun sosyal ve duygusal gelişimi için, Çocuk Gelişim birimine gelebilir ve terapi desteği alabilirsiniz.

Randevu için

İletişim: 0212 404 15 00          Dahili:1783

Seanslarda çalışılan konular;

 -Karşıt gelme bozukluğu, inatlaşma                                       

-Sınırları, kuralları reddetme                                       

-Hırçınlık, sinirlilik ve öfke nöbetleri                                         

-İnsanlara, hayvanlara, eşyalara zarar verme                                      

-Tırnak yemek                                     

-Alt ıslatma(Enürezis)                                      

-Dışkı kaçırma(Enkoprezis)                               

-Yeme bozuklukları                                         

-Uyku bozuklukları                                           

-Çalma davranışı                                             

-Küfürlü konuşma                                            

-Kardeş kıskançlığı                                          

-Akran zorbalığı                                               

-Travmatik yaşantılar                                       

-Öz güven eksikliği, içe kapanıklık                                           

-Seçici konuşmama (selektif mutizm)                                      

-Obsesif kompulsif bozukluk

-Korkular                                             

-Okula uyum sorunu                                        

-Ölüm/yas/ayrılık                                             

-anne-baba boşanması                                               

-İhmal ya da istismar                                       

-Depresyon      

-Ayrılık kaygısı 

-Çocukluk dönemi mastürbasyonu,