Hasta Güvenliği Komitesi 2019 Yılı 4. Olağan Toplantısı
25 Haziran 2020

Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Verimlilik, Kalite ve Akreditasyon Dairesi Başkanlığı Sağlıkta kalite standartları kapsamında kurumumuzda, hasta ve çalışan güvenliği ile hasta / çalışan memnuniyetinin sağlanması, nitelikli sağlık hizmeti vermek amacıyla etkin, etkili, zamanında ve hakkaniyet çerçevesinde hizmet sunulması hedeflenmektedir.

Bu kapsamda; Hastanemiz Başhekim Yardımcısı Uz. Dr. Abdulkerim ZEYDAN başkanlığında aşağıda belirtilen konu başlıkları çerçevesinde ‘Hasta Güvenliği Komitesi 2019 Yılı 4.Olağan Toplantısı’ yapılmıştır.


HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ 2019 YILI 4.OLAĞAN TOPLANTISI

Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları kapsamında ‘Hasta Güvenliği Komitesi’ 18.10.2019 tarihinde Hastanemiz Başhekim Yardımcısı Uz.Dr.Abdulkerim ZEYDAN başkanlığında toplanmıştır.

 1. Hastaların doğru kimliklendirilmesi

 2. Çalışanlar arasında etkili iletişim ortamının sağlanması

 3. Güvenli ilaç uygulamalarının sağlanması

 4. Transfüzyon Güvenliğinin Sağlanması

 5. Radyasyon Güvenliğinin Sağlanması

 6. Düşmelerden kaynaklanan risklerin azaltılması

 7.  Güvenli cerrahi uygulamalarının sağlanması

 8. Tıbbi cihaz güvenliğinin sağlanması

 9. Hasta güvenliği eğitimlerinin yapılması

 10. Hasta mahremiyetinin sağlanması

 11. Hastaların Güvenli Transferi

 12. Hasta bilgileri ve kayıtlarının sağlık çalışanları arasında güvenli bir şekilde devredilmesi

 13.  Bilgi Güvenliğinin Sağlanması

 14. Enfeksiyonların Önlenmesi

 15.  Laboratuarda Hasta Güvenliğinin Sağlanması

 16. Komiteye iletilen güvenlik raporlama formlarının görüşülmesi 

 
hastaguvenligˆi1.jpg