Eğitim Komitesi 2019 Yılı 4.Olağan Toplantısı
25 Haziran 2020

Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Verimlilik, Kalite ve Akreditasyon Dairesi Başkanlığı Sağlıkta kalite standartları kapsamında kurumumuzda, hasta ve çalışan güvenliği ile hasta / çalışan memnuniyetinin sağlanması, nitelikli sağlık hizmeti vermek amacıyla etkin, etkili, zamanında ve hakkaniyet çerçevesinde hizmet sunulması hedeflenmektedir.

Bu kapsamda; Hastanemiz başhekim yardımcısı Uz. Dr. Nuri ENGEREK başkanlığında aşağıda belirtilen konu başlıkları çerçevesinde ‘Eğitim Komitesi 2019 Yılı 4.Olağan Toplantısı’ yapılmıştır.


EĞİTİM KOMİTESİ 2019 YILI 4.OLAĞAN TOPLANTISI

Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları kapsamında ‘Eğitim Komitesi’ 17.10.2019 tarihinde Hastanemiz Başhekim Yrd. Uz. Dr. Nuri ENGEREK başkanlığında toplanmıştır.

Eğitim Komitesinde; aşağıda bulunan konu başlıkları çerçevesinde kararlar alınmıştır;

1.     Sağlıkta Hizmet Kalite Standartları Eğitimi

2.     Hizmet İçi Eğitimler

3.     Uyum Eğitimleri

4.     Hastalara Yönelik Eğitimler