Cerrahi Birimler
12 Haziran 2017

 • Ağrı
 • Anestezi
 • Beyin ve Sinir Cerrahisi
 • Çocuk Cerrahi
 • Çocuk Üroloji
 • Cinsel İşlev Bozukluğu
 • Diş Hastalıkları
 • Genel Cerrahi
 • Göz Hastalıkları
 • Göğüs Cerrahisi
 • Kulak Burun Boğaz
 • Ortopedi
 • Plastik Rekonstruktif-Estetik Cerrahisi
 • Üroloji
 • Aile Planlaması
 • Aseptik
 • İnfertilite
 • Gebe
 • Jinekoloji (Nisaiye)
 • Menapoz
 • Meme
 • Jinekolojik Onkoloji
 • Perinatoloji
 • Pediatrik ve Adolesan Jinekoloji
 • Ürojinekoloji
 • Endoskopi
 • Kolonoskopi