Staj İçin Öğrencilerden İstenen Evraklar
10 Kasım 2023

STAJ ÖĞRENCİLERİNDENSTAJ BAŞLANGICINDA İSTENECEK BELGELER

1.
     Öğrenci Belgesi (e-Devlet ya da okuldan ıslak imzalı olmalıdır.)
2.     Nüfus Cüzdan Fotokopisi (Ön ve arka yüz fotokopisi olmalıdır.)
3.     Vesikalık Fotoğraf (Fotoğrafın arkasına ad soyad, okul adı ve bölümü yazılı olmalıdır.)
4.     SGK Durum Belgesi (Okuldan ıslak imzalı/onaylı olmalıdır.)
5.     İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Eğitimi aldığına dair varsa belge ya da     transkript (Transkript okuldan onaylı ve ilgili yıla ait olmalıdır.)
6.     Zorunlu Staj Formu/ Staj Kabul Formu 2 Nüsha (Üniversiteler için gereklidir.)
7.     İşletmelerde Staj/Meslek Eğitimi Sözleşmesi 3 Nüsha (Liseler için gereklidir.)
8.     Uygulamalı Ders Sözleşmesi 3 nüsha (Uygulamalı ders türünde staj yapacak olan üniversite öğrencileri için gereklidir.)
9.     Öğrenci Kimlik Kartı (Okul logosu ile stajyer olduğunu belirtir özellikte olmalıdır.)
10.   Aşı Kartı (Fotokopisi veya e-nabız aşı sorgulama belgesinin çıktısı olmalıdır.)
11.   Sağlık raporu (Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir ibaresi olmalıdır.)

Kurumumuzda staj yapacak öğrencilerden en fazla 2 ay öncesine ait (staj başlangıç tarihinden) aşağıda yer alan tetkik sonuçlarını içeren Tek Hekim Raporu istenmektedir.

****sağlık raporunu ıslak imzalı öğrenci belgesi ile ücretsiz olarak kamu hastanelerinden temin edilebilmektedir.

*** Kan sonuçlarınız kurum tabibi tarafından değerlendirilip aşı yaptırmanız talep edilebilir.

*** Mağduriyet yaşanmaması için staj başlangıç tarihinden 3 gün önce,  istenilen belgeler ile ilgili bilgi almak ve sağlık raporu için kuruma başvuru yapılmalıdır.

İSTENEN TETKİKLER:

• HBsAg, anti-HBs, anti-HCV, anti-HIV, Anti HAV IgG, Kızamık IgG, hemogram, AST,ALT, Üre, Kreatinin, Glukoz, Kan grubu sonuçları,

• Akciğer grafisi raporu, anamnez ve fiziki muayene sonucuna göre ek tetkikler istenebilir.

• Aile Hekimliğinde Tetanoz aşısı yapıldığını gösterir aşı kartı,

Staja Kabul Edilenlerden Bölüm Bazlı İstenen Ek Tetkik ve Benzeri Belgeler

ü  Diyetisyenlik bölümü öğrencilerinden; yukarıdaki tetkiklere ek olarak “El Hijyeni Eğitimi” belgesi,

ü  Yenidoğan ve çocuk bölümü öğrencilerinden; yukarıdaki tetkiklere ek olarak su çiçeği (VZV IgG) markerları istenmektedir.

ü  Yoğun bakım ve İmmünsüpresif Hastaların bulunduğu bölümlerde  (Hemotoloji ve organ nakli) öğrencilerinden; yukarıdaki tetkiklere ek olarak Su çiçeği (Anti VZV IgG) markerları istenmektedir.