Staj İçin Öğrencilerden İstenen Evraklar
11 Nisan 2022

STAJ ÖĞRENCİLERİNDEN

STAJ BAŞLANGICINDA İSTENECEK BELGELER

1.     Öğrenci Belgesi (e-Devlet ya da Okuldan Islak İmzalı)

2.     Nüfus Cüzdan Fotokopisi (1 Adet)

3.      Vesikalık Fotoğraf (1 Adet)

4.     SGK Durum Belgesi (Okuldan Islak İmzalı/Onaylı)

5.     İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Eğitimi Aldığına Dair varsa Belge ya da Transkript (Transkript Okuldan Onaylı Olmalı)

6.     Zorunlu Staj Formu/ Staj Kabul Formu 2 Nüsha (Üniversiteler İçin)

7.     Mesleki Eğitim Sözleşmesi 3 Nüsha (Liseler İçin)

8.     Yaka Kartı (Okul Logosu ile Stajyer Olduğunu Belirten)

9.     Staj Yapılacak Bölüm ile ilgili Forma (İlgili Hastane ile iletişime Geçilerek)

10.   Aşı Kartı

* Sağlık Kurul Raporu ‘’Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Çalışabilir’’ ibareli

*Gerektiğinde İş Yeri Hekiminin Uygun Gördüğü Diğer Tetkik, Tahlil ve Belgeler

**Özel veya Devlet Hastanelerinden Temin Edilebilir. Ancak öncelikle staj yapılacak kurum ile iletişime geçilmelidir

*** Rapor en fazla 2 (iki) ay öncesine ait olmalıdır (staj başlangıç tarihinden)

**** Islak İmzalı Öğrenci Belgesi ile ücretsiz olarak Kamu Hastanelerinden temin edilebilmektedir.

*İSTENEN TETKİKLER

1.     HBsAg, anti-HBs, anti-HCV, anti-HIV, Hemogram, AST, ALT, Üre, Kreatinin, Glukoz, Kan Grubu sonuçları,

2.     KBB uzman muayenesi, KBB Uzmanı gerekli gördüğü takdirde odyometri test sonucu

3.     Akciğer grafisi raporu, anamnez ve fiziki muayene sonucuna göre EKG raporu

4.     Aile Hekimliğinde Tetanoz aşısı yapıldığını gösterir aşı kartı,

5.     Göz uzman muayenesi, psikiyatri muayenesi sonuçları.

·      Radyasyona maruz bırakılan bölümlerde çalışanlar için; 6 ayda bir hemogram, periferik yayma ((Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı veya Enfeksiyon ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı veya Hematoloji Uzmanı tarafından yapılır)

·      Ameliyathanede staja başlayacaklardan; Ek tetkike ihtiyaç yoktur.

·      Yenidoğan ve çocuk bölümü öğrencilerinden; yukarıdaki tetkiklere ek olarak Hepatit A ve suçiçeği (Anti Hav IgG, vzg ıGg)markerlarına bakılması,

·      Patoloji Laboratuvarında staja başlayacaklardan; yukarıdaki tetkiklere ek olarak anamnez, fiziki muayene ve hemogram sonucuna göre uzman hekim gerekli gördüğü takdirde atipik hücre açısından periferik yayma (Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı veya Enfeksiyon ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı veya Hematoloji Uzmanı tarafından yapılır)

·      Diyetisyenlik bölümü öğrencilerinden; yukarıdaki 5 tetkike ek olarak El Hijyeni Eğitimi Belgesi,

·      Mikrobiyoloji Laboratuvarında staj yapacak öğrencilerden; yukarıdaki tetkiklere ek olarak Hepatit A (Anti HAV IgG) markerleri,

·      Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinde Staja Başlayacaklardan; ek tetkike ihtiyaç yoktur.