T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü
İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Kanuni Sultan Süleyman
Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Hasta Güvenliği Komitesi 3. Olağan Toplantı


HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ 2021 YILI 3.OLAĞAN TOPLANTISI

Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları kapsamında ‘Hasta Güvenliği Komitesi’ 14.10.2021 tarihinde Hastanemiz Başhekim Yardımcısı Dr. Metin ARSLAN başkanlığında toplanmıştır.

1.     Hastaların doğru kimliklendirilmesi

2.     Çalışanlar arasında etkili iletişim ortamının sağlanması

3.     Güvenli ilaç uygulamalarının sağlanması

4.     Transfüzyon Güvenliğinin Sağlanması

5.     Radyasyon Güvenliğinin Sağlanması

6.     Düşmelerden kaynaklanan risklerin azaltılması

7.      Güvenli cerrahi uygulamalarının sağlanması

8.     Tıbbi cihaz güvenliğinin sağlanması

9.     Hasta güvenliği eğitimlerinin yapılması

10.  Hasta mahremiyetinin sağlanması

11.  Hastaların Güvenli Transferi

12.  Hasta bilgileri ve kayıtlarının sağlık çalışanları arasında güvenli bir şekilde devredilmesi

13.   Bilgi Güvenliğinin Sağlanması

14.  Enfeksiyonların Önlenmesi

15.   Laboratuarda Hasta Güvenliğinin Sağlanması

16.  Komiteye iletilen güvenlik raporlama formlarının görüşülmesi