T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü
İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Kanuni Sultan Süleyman
Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Tesis Güvenliği Komitesi 2.Toplantı


TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ 2021 YILI 2.OLAĞAN TOPLANTISI

Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Verimlilik, Kalite ve Akreditasyon Dairesi Başkanlığı Sağlıkta kalite standartları kapsamında kurumumuzda, hasta ve çalışan güvenliği ile hasta / çalışan memnuniyetinin sağlanması, nitelikli sağlık hizmeti vermek amacıyla etkin, etkili, zamanında ve hakkaniyet çerçevesinde hizmet sunulması hedeflenmektedir.

 
           Bu kapsamında ‘Tesis Güvenliği Komitesi ’ 10.06.2021 tarihinde Hastanemiz Başhekim Yardımcısı Dr. Metin ARSLAN başkanlığında toplanmıştır.

Yapılan toplantıda aşağıdaki maddeler esas alınarak karar alınmıştır.

1) Bina turlarında elde edilen verilerin değerlendirilmesi

2) Hastane alt yapı güvenliğinin sağlanması

3) Kurumda can ve mal güvenliğinin sağlanması

4) Afet ve acil durum yönetimi çalışmaları

5) Atık yönetimi çalışmaları

6) Tıbbi cihazların bakım, ayar ve kalibrasyon planları ve kalibrasyon planlarının yapılması

7) Tehlikeli maddelerin yönetimi

ts1.JPG
ts2.JPG