Tesis Güvenilği Komitesi 2021 Yılı 1. Olağan Toplantısı
09 Mart 2021

TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ 2021 YILI 1.OLAĞAN TOPLANTISI

Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları kapsamında ‘Tesis Güvenliği Komitesi’ 26.02.2021 tarihinde Hastanemiz Başhekim Yardımcısı Dr. Metin ARSLAN başkanlığında toplanmıştır.

Tesis Güvenliği Komitesinde; aşağıda bulunan konu başlıkları çerçevesinde kararlar alınmıştır;

1)    Bina turlarında elde edilen verilerin değerlendirilmesi

2)    Hastane alt yapı güvenliğinin sağlanması (sistem, cihaz, asansör, trafo, klima, şebeke vb.)

3)    Kurumda can ve mal güvenliğinin sağlanması çalışmaları,

4)    Acil ve afet yönetimi çalışmaları

5)    Atık yönetimi çalışmaları

6)    Tıbbi cihaz bakım, onarım ve kalibrasyon planlamaları ve çalışmaları

7)    Tehlikeli maddelerin yönetimi çalışmaları

8)    Hasta ve çalışan güvenliğinin tesis güvenliği ile ilgili maddelerinin değerlendirilmesi

9)    Enfeksiyon kontrolü ile ilgili çalışmaların değerlendirilmesi

10)Taşeron firma (hizmet alımı) hizmetlerinin değerlendirilmesi

11)Tesis Güvenliği Eğitimleri (yangın, afet, acil durum vb) değerlendirilmesi