T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü
İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Kanuni Sultan Süleyman
Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Hasta Güvenliği Komitesi 2021 Yılı 1. Olağan Toplantısı


HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ 2021 YILI 1.OLAĞAN TOPLANTISI

Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Verimlilik, Kalite ve Akreditasyon Dairesi Başkanlığı Sağlıkta kalite standartları kapsamında kurumumuzda, hasta ve çalışan güvenliği ile hasta / çalışan memnuniyetinin sağlanması, nitelikli sağlık hizmeti vermek amacıyla etkin, etkili, zamanında ve hakkaniyet çerçevesinde hizmet sunulması hedeflenmektedir.

Bu kapsamında ‘Hasta Güvenliği Komitesi’ 28.01.2021 tarihinde Hastanemiz Başhekim Yardımcısı Dr. Metin ARSLAN başkanlığında toplanmıştır.
Yapılan toplantıda aşağıdaki maddeler esas alınarak karar alınmıştır.

1.     Hastaların doğru kimliklendirilmesi

2.     Çalışanlar arasında etkili iletişim ortamının sağlanması

3.     Güvenli ilaç uygulamalarının sağlanması

4.     Transfüzyon Güvenliğinin Sağlanması

5.     Radyasyon Güvenliğinin Sağlanması

6.     Düşmelerden kaynaklanan risklerin azaltılması

7.      Güvenli cerrahi uygulamalarının sağlanması

8.     Tıbbi cihaz güvenliğinin sağlanması

9.     Hasta güvenliği eğitimlerinin yapılması

10.  Hasta mahremiyetinin sağlanması

11.  Hastaların Güvenli Transferi

12.  Hasta bilgileri ve kayıtlarının sağlık çalışanları arasında güvenli bir şekilde devredilmesi

13.   Bilgi Güvenliğinin Sağlanması

14.  Enfeksiyonların Önlenmesi

15.   Laboratuarda Hasta Güvenliğinin Sağlanması

16.  Komiteye iletilen güvenlik raporlama formlarının görüşülmesi

hs1.JPG
hs2.JPG
hs3.JPG