T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü
İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Kanuni Sultan Süleyman
Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Acil Servisler


Çocuk Acil  Servisi: Çocuk Acil Servisimiz "Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ" hükümlerine göre, üçüncü seviye acil servis kapsamında düzenlenmiş ve tescil edilmiştir.

Erişkin Acil Servisi : Erişkin Acil Servisimiz "Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ" hükümlerine göre, üçüncü seviye acil servis kapsamında düzenlenmiş ve tescil edilmiştir.

Kadın Doğum Acil Servisi : Kadın Doğum Acil Servisimiz "Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ" hükümlerine göre, ikinci seviye acil servis kapsamında düzenlenmiş ve tescil edilmiştir.