T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü
İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Kanuni Sultan Süleyman
Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Tesis Güvenliği Komitesi 3. Olağan Toplantı


TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ 2021 YILI 3.OLAĞAN TOPLANTISI

Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları kapsamında ‘Tesis Güvenliği Komitesi’ 07.10.2021 tarihinde Hastanemiz Başhekim Yardımcısı Dr. Metin ARSLAN başkanlığında toplanmıştır.

Tesis Güvenliği Komitesinde; aşağıda bulunan konu başlıkları çerçevesinde kararlar alınmıştır;

1.     Bina turlarında elde edilen verilerin değerlendirilmesi

2.     Hastane alt yapı güvenliğinin sağlanması

3.      Kurumda can ve mal güvenliğinin sağlanması

4.     Afet ve acil durum yönetimi çalışmaları

5.     Atık yönetimi çalışmaları

6.     Tıbbi cihazların bakım, ayar ve kalibrasyon planları ve kalibrasyon planlarının yapılması

7.     Tehlikeli maddelerin yönetimi