T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü
İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Kanuni Sultan Süleyman
Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Başvuru Formları


Kontrol Listesi

1. Tıbbi Cihazlarla Yapılacak Araştırmalar Başvuru Formları 

- ARAŞTIRMA PROTOKOLÜ

- BAŞVURU ÜST YAZI ÖRNEĞİ TIBBI CİHAZ

- BGOFDE BULUNMASI GEREKEN ASGARİ BİLGİLER

- GİZLİLİK TAAHHÜTNAMESİ VE YAYIN İZİN BELGESİ

- HELSİNKİ BİLDİRGESİ

- İLGİLİ KLİNİK ONAYI

- IN VİTRO TANI CİHAZLARI İLE YAPILAN DOĞRULAMA ÇALIŞMALARI BAŞVURU FORMU

- KLİNİK ARAŞTIRMALAR BAŞVURU FORMU

- ÖZGEÇMİŞ FORMU

- TEZ AMAÇLI BAŞVURU DİLEKÇESİ ÖN YAZI

- TIBBİ CİHAZ KLİNİK ARAŞTIRMALAR BAŞVURU FORMU

- TIBBİ CİHAZLAR İLE İLGİLİ YAPILAN GÖZLEMSEL ÇALIŞMALAR İÇİN BAŞVURU FORMU

- TIBBİ CİHAZLAR İLE İLGİLİ YAPILAN AKADEMİK AMAÇLI GÖZLEMSEL ÇALIŞMALAR İÇİN BAŞVURU FORMU

- UZMANLIK TEZLERİ VE/VEYA AKADEMİK AMAÇLI YAPILACAK TIBBİ CİHAZ BAŞVURU FORMU

- MALİ TAAHHÜTNAME

- BİYOLOJİK MATERYAL TRANSFER FORMU

- 1 ADET CD (ARAŞTIRMA DOSYASININ TAMAMI CD'YE YÜKLENEREK TESLİM EDİLECEKTİR.)

2. Akademik Amaçlı Klinik Araştırma Başvuru Formları (müdahale/intervention olan çalışmalar)

- ARAŞTIRMA PROTOKOLÜ

- BAŞKA BİR ETİK KURULA BAŞVURULMADIĞINA DAİR DİLEKÇE

- BAŞVURU DİLEKÇESİ ÖN YAZI

- BGOFDE BULUNMASI GEREKEN ASGARİ BİLGİLER

- BÜTÇE FORMU

- GİZLİLİK TAAHHÜTNAMESİ VE YAYIN İZİN BELGESİ

- HASTA TAKİP FORMU

- HELSİNKİ BİLDİRGESİ

- İLGİLİ KLİNİK ONAYI

- İYİ KLİNİK UYGULAMALAR TAAHHÜTNAMESİ

- KISA ÜRÜN BİLGİSİ (KÜB)

- KLİNİK ARAŞTIRMALAR BAŞVURU FORMU

- LİTERATÜR

- ÖZGEÇMİŞ FORMU

- SİGORTA TAAHHÜTNAMESİ

- TEZ AMAÇLI BAŞVURU DİLEKÇESİ ÖN YAZI

- MALİ TAAHHÜTNAME

- BİYOLOJİK MATERYAL TRANSFER FORMU

- 1 ADET CD (ARAŞTIRMA DOSYASININ TAMAMI CD'YE YÜKLENEREK TESLİM EDİLECEKTİR.)

3. Gözlemsel İlaç Başvuru Formları

- ARAŞTIRMA PROTOKOLÜ

- BAŞKA BİR ETİK KURULA BAŞVURULMADIĞINA DAİR DİLEKÇE

- BAŞVURU DİLEKÇESİ ÖN YAZI

- BGOFDE BULUNMASI GEREKEN ASGARİ BİLGİLER

- BÜTÇE FORMU

- GİZLİLİK TAAHHÜTNAMESİ VE YAYIN İZİN BELGESİ

- GÖZLEMSEL ÇALIŞMA BAŞVURU FORMU

- HASTA TAKİP FORMU

- HELSİNKİ BİLDİRGESİ

- İLGİLİ KLİNİK ONAYI

- İYİ KLİNİK UYGULAMALAR TAAHHÜTNAMESİ

- KISA ÜRÜN BİLGİSİ (KÜB)

- KLİNİK ARAŞTIRMALAR BAŞVURU FORMU

- LİTERATÜR

- ÖZGEÇMİŞ FORMU

- SORUMLU ARAŞTIRICI VE YARDIMCI ARAŞTIRMALAR İÇİN GİZLİLİK TAAHHÜTNAMESİ VE YAYIN İZİN BELGESİ

- TEZ AMAÇLI BAŞVURU DİLEKÇESİ ÖN YAZI

- MALİ TAAHHÜTNAME

- BİYOLOJİK MATERYAL TRANSFER FORMU

- 1 ADET CD (ARAŞTIRMA DOSYASININ TAMAMI CD'YE YÜKLENEREK TESLİM EDİLECEKTİR.)

4. Girişimsel Olmayan İlaç Dışı Klinik Araştırmalar Başvuru Formları (ilaç içermeyen kit çalışmaları laboratuvar test çalışmaları ve retrospektif çalışmalar)

- ARAŞTIRMA PROTOKOLÜ

- BAŞKA BİR ETİK KURULA BAŞVURULMADIĞINA DAİR DİLEKÇE

- BAŞVURU DİLEKÇESİ ÖN YAZI

- BGOFDE BULUNMASI GEREKEN ASGARİ BİLGİLER

- BÜTÇE FORMU

- GİZLİLİK TAAHHÜTNAMESİ VE YAYIN İZİN BELGESİ

- GÖZLEMSEL ÇALIŞMA BAŞVURU FORMU

- HELSİNKİ BİLDİRGESİ

- İLGİLİ KLİNİK ONAYI

- İYİ KLİNİK UYGULAMALAR TAAHHÜTNAMESİ

- LİTERATÜR

- ÖZGEÇMİŞ FORMU

- TEZ AMAÇLI BAŞVURU DİLEKÇESİ ÖN YAZI

- MALİ TAAHHÜTNAME

- BİYOLOJİK MATERYAL TRANSFER FORMU

- 1 ADET CD (ARAŞTIRMA DOSYASININ TAMAMI CD'YE YÜKLENEREK TESLİM EDİLECEKTİR.)