T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü
İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Kanuni Sultan Süleyman
Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Stajyer Öğrencilerden Staj Başlangıcında İstenecek Belgeler


 • 1-Öğrenci Belgesi  ( e-Devlet ya da Okuldan Islak İmzalı)
 • 2-Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • 3-Fotoğraf 1 Adet
 • 4-SGK Durum Belgesi  (Okuldan Islak İmzalı/Onaylı)
 • 5-İş Sağlığı ve Güvenliği  (İSG) Eğitimi Aldığına Dair varsa Belge ya da Transkript (Transkript Okuldan Onaylı Olmalı)
 • 6-Zorunlu Staj Formu/ Staj Kabul Formu 2 Nüsha (Üniversiteler İçin)
 • 7-Mesleki Eğitim Sözleşmesi 3 Nüsha (Liseler İçin)
 • 8-Yaka Kartı (Okul Logosu ile Stajyer Olduğunu Belirten)
 • 9-Staj Yapılacak Bölüm ile ilgili Forma (İlgili Hastane İle iletişime Geçilerek)
 • 10- Aile Hekimliğinden Aşı Kartı (Tetanoz)

  * KKK (Kızamık, Kabakulak ve Kızamıkçık)

  **Suçiçeği

  ***Hepatit A ve Hepatit B

 • 11- Sağlık Kurul Raporu ‘’Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Çalışabilir’’ ibareli

*Gerektiğinde İş Yeri Hekiminin Uygun Gördüğü Diğer Tetkik, Tahlil ve Belgeler

**Özel veya Devlet Hastanelerinden Temin Edilebilir. Ancak öncelikle staj yapılacak kurum ile iletişime geçilmelidir

*** Rapor en fazla 2 (iki) ay öncesine ait olmalıdır (staj başlangıç tarihinden)

**** Islak İmzalı Öğrenci Belgesi ile ücretsiz olarak Kamu Hastanelerinden temin edilebilmektedir.

*İSTENEN TETKİKLER

 -HBsAg, anti-HBs, anti-HCV, anti-HIV, Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak IgM ve IgG, Hemogram, AST, ALT, Üre, Kreatinin, Glukoz, Kan Grubu sonuçları,

-KBB uzman muayenesi veya odyometri sonucu ( gürültü riski olan yerlerde staj ya -EKG raporu ve akciğer grafisi raporu,

-Aile Hekimliğinde Tetanoz aşısı yapıldığını gösterir aşı kartı,

-Göz uzman muayenesi, psikiyatri muayenesi sonuçları,

-Radyolojide staja başlayacaklardan; yukarıdaki 5 tetkike ek olarak atipik hücre açısından periferik yayma (Varsa Hematoloji Uzmanı yoksa Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı veya Enfeksiyon ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı tarafından yapılır), TSH, serbest T4 tetkiki, dermatolojik muayene sonuçları, 

-Ameliyathanede staja başlayacaklardan; yukarıdaki 5 tetkike ek olarak Solunum Fonksiyon Test sonuçları,

-Patoloji Laboratuvarında staja başlayacaklardan; yukarıdaki 5 tetkike ek olarak atipik hücre açısından periferik yayma (Varsa Hematoloji Uzmanı yoksa Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı veya Enfeksiyon ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı tarafından yapılır) ve solunum fonksiyon testleri sonuçları, 

-Diyetisyenlik bölümü öğrencilerinden; yukarıdaki 5 tetkike ek olarak El Hijyeni Eğitimi Belgesi,

-Mikrobiyoloji Laboratuvarında staj yapacak öğrencilerden; yukarıdaki 5 tetkike ek olarak Hepatit A (Anti HAV IgG) markerleri,

-Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinde Staja Başlayacaklardan; Yukarıdaki 5 tetkike ek olarak dermatolojik muayene, solunum fonksiyon testi