T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü
İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Kanuni Sultan Süleyman
Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

UZM.DR. BURHAN ORAL GÜDÜ


İstanbul S. B. Ü. Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Unvan, Adı Soyadı: UZM.DR. BURHAN ORAL GÜDÜ

Doğum Tarihi / Doğum Yeri : 1979 TRABZON

Bölümü: Beyin ve Sinir Cerrahisi

Medeni Durumu: Bekar

Yabancı Dil: İngilizce

Eğitimi:UZMAN DOKTOR

Çalıştığı Kurumlar:

eposta: burhanoral.gudu@kssh.gov.tr

Beyin ve Sinir Cerrahisi

İstanbul

S.B.Ü Kanuni Eğitim Araştırma Hastanesi

 

2017- Halen

Beyin ve Sinir Cerrahisi Eğitim Görvlendirmesi

Tıp Fakültesi Beyin Ve Sinir Cerrahisi Bölümünde 9 ay Eğitim

Yeditepe Üniversitesi

2016-2017

Beyin ve Sinir Cerrahisi

İstanbul

S.B.Ü Kanuni Eğitim Araştırma Hastanesi

 

2014-2016

Beyin ve Sinir Cerrahisi Mecburi Hizmet

Kahramanmaraş

K.Maraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi ve Yörük Selim Devlet Hastanesi

2012-2014

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanlık Eğitimi

Yüzüncü Yıl Tıp Fakültesi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

2006-2012

Doktora

Tıp Fakültesi

Uludağ Üniversitesi

1997-2003

Araştırmalar ve Yayınlar:

I. Uluslararası  Dergilerde Yayımlanan Makaleler:

 1. Volumetric Muscle Measurements Indicate Significant Muscle Degeneration in Single Level Disc Herniation Patients Yaltırık K1, Güdü BO2, Işık Y3, Altunok Ç4, Tipi U5, Atalay B5.
 1. Open and endoscopy assısted trıgonocephalus surgery: report of two cases Gudu BO., Yaltirik K, Çiftçi E, Saıgül B, Fard AP, Atalay B Yeditepe Medical Journal, 12(37-38),2016
 2.  Kiymaz N, Demir I, Gudu BO. Encephalocele with Meningomyelocele: Two Cases J Neurol Surg A Cent Eur Neurosurg 76 - A0612015
 3. Demir I, Kiymaz N, Gudu BO, Turkoz Y, Gul M, Dogan Z, Demirtas. Study of the neuroprotective effect of ginseng on superoxide dismutase (SOD) and glutathione peroxidase (GSH-Px) levels in experimental diffuse head trauma.Demir I, Kiymaz N, Gudu BO, Turkoz Y, Gul M, Dogan Z, Demirtas S.Acta Neurochir (Wien). 2013 May;155(5):913-22. doi: 10.1007/s00701-013-1672-6. Epub 2013 Mar 20.
 4. Gül A, Gudu BO, Çağlar Ç, Kılıç A, Çınal A.Nörofibromatozisli Bir Olguda Menenjiyoma Bağlı Komplet Okülomotor Sinir Felci Turkiye Klinikleri Journal of Ophthalmology 23(1):48-51  2014
 5.  Arslan M, Eseoğlu M, Güdü BO, Demir I, Kozan AB.Spontaneous migration of a retained bullet within the brain: a case report. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2012 Sep;18(5):449-52. doi: 10.5505/tjtes.2012.88965
 6.  Arslan M, Eseoğlu M, Güdü BO, Demir I.Transorbital orbitocranial penetrating injury caused by a metal bar.J Neurosci Rural Pract. 2012 May;3(2):178-81. doi: 10.4103/0976-3147.98228.
 7. Kiymaz N, Demir I, Gudu BO. A craniocervical teratoma with an encephalocele-like appearance. Turk Neurosurg. 2012;22(3):362-4. doi: 10.5137/1019-5149.JTN.3553-10.2.
 8. Arslan M, Melek M, Demir H, Eseoglu M, Gudu BO, Demir I, Cetin C. Relationship of antioxidant enzyme activities with myelomeningocele.Turk Neurosurg. 2012;22(3):300-4. doi: 10.5137/1019-5149.JTN.5177-11.1
 9. Arslan M, Eseoglu M, Gudu BO, Demir I, Kozan A, Gokalp A, Sosuncu E, Kiymaz N. Comparison of simultaneous shunting to delayed shunting in infants with myelomeningocele in terms of shunt infection rate.
 10. Kıymaz N, Yılmaz N, Güdü BO, Demir I, Kozan A.Cervical spinal dysraphism. Pediatr Neurosurg. 2010;46(5):351-6. doi: 10.1159/000323414. Epub 2011 Feb
 11. Kiymaz N, Yilmaz N, Ozen S, Demir I, Gudu BO, Kozan A.Cavernous hemangioma presenting as a giant cervical mass: a case report. Turk Neurosurg. 2010 Jan;20(1):69-72.
 12. Mehmet Arslan, Metehan Eseoğlu, Burhan Oral Güdü, and Ismail Demir Transorbital orbitocranial penetrating injury caused by a metal bar J Neurosci Rural Pract. 2012 May-Aug; 3(2): 178–181.
 13.  Nejmi KIYMAZa, Nebi YILMAZb, Burhan ORAL GÜDÜa, İsmail DEMİRa, Abdulsemat GÖKALPa Metastatic Myxoid Liposarcoma of the Scalp: Case Report Saçlı Deride Metastatik Miksoid Liposarkom Turkiye Klinikleri J Med Sci 2012;32(1):260-3
 14.  Aydin İ, Karadaş S, GÜDÜ BO. SENKOP ETYOLOJİSİNDE NADİR BİR NEDEN: FAHR HASTALIĞI. Anatolian Journal of Clinical Investigation. 2011, Vol. 5 Issue 2, p108-110. 3p.
 15. M Arslan, Ö Hız, T Yazıcı, Ç Kotan, BO Güdü Allogreftin Kırılmasından Dolayı Kusma ve Disfaji J Clin Anal Med 2012;3(1):99-101
 16.  N Kıymaz, BO Güdü, M Eseoğlu Vancomycin-Resistant Enterococcus Ventriculitis in a Child Eur J Gen Med 2014;11(1): 48-51
 17. İ Demir, N Kiymaz, BO Güdü, A Kozan Pediatric paraspinal penetrating sewing needle

Eastern Journal of Medicine 20 (2015) 151-153

IV. Katıldığı Kurslar ve Eğitimler:

1- Deney Hayvanı Kullanım Sertifikası Eğitim Sertifikası İnönü Üniversitesi 2012

2- Microsurgery Anastomos Course  Yeditepe Üniversitesi 2016

VII. Doktora Tezi:  DENEYSEL SPİNAL KORD YARALANMASINDA PREGABALİNİN NÖROPROTEKTİF ETKİSİ: KANDA VE NÖRAL DOKUDA ANTİOKSİDAN ENZİMLERİN OKSİDATİF STRES AÇISINDAN İNCELENMESİ

V. Projeler: "Aralıklı kalori kısıtlamasının beyin dokusu SIRTUİN genlerinde meydana gelen epigenetik modifikasyonlar ve nörodejenerasyon üzerine etkisi (Tübitak başvurusu devam ediyor)

VIII. Üye olduğu mesleki dernek ve kuruluşlar:  -